Info ang. eiendomsskatt

Da styret vedtok budsjettet i oktober 2014 var det kommet ut informasjon i media om at eiendomsskatten trolig ville bli innført igjen.  Styret ba derfor Vestbo om å estimere skattenivået, og deretter legge dette inn i budsjettet.  Vestbo la til grunn nivået i 2011, og la på 50%.  I desember ble som kjent budsjettforliket vedtatt, […]