Brannalarmsentral

2015-03-25 12.02.03-2-1Løvåshagen borettslag har en heldekkende brannalarmsentral med branndetektorer i alle leiligheter og i fellesarealene.  Ved utløst alarm vil sirenen først gå i den leiligheten hvor den er utløst, og etter noen sekunder varsles hele bygget.  Ved alarm i garasjene varsles både nr 31 og 37.

Alle som bor i Løvåshagen plikter å gjøre seg kjent med brannalarmsentralen, rutiner, plassering av slukkeutstyr, og hvordan man tilbakestiller sentralen.

Nyttige dokumenter:

Branninstruks
Brannsentral Prodex 500

Når alarmen utløses i din leilighet vil det lyse rødt på røykdetektoren. Dersom det er falsk alarm må du tilbakestille alarmen. Dette gjøres på selve sentralen i garasjen (G1). Dersom det IKKE lyser rødt på dine detektorer må du ikke avstille alarmen! Lukk alle vinduer og dører og evakuer boligen straks.

2015-03-16 12.14.12-1-1Brannalarmsentralen er direkte koblet til Bergen brannvesen. Når alarmen blir utløst er det en forsinkelse på 1 minutt før alarmen overføres til brannvesenet. Dersom det er falsk alarm, kan du trykke på bryteren i gangen for å aktivere ytterligere 5 minutters tidsforsinkelse. Fra alarmen ble utløst vil det da gå tilsammen 6 minutter før brannvesenet mottar alarm. Du bør også umiddelbart ringe 112 og informere om situasjonen. Innen disse 6 minuttene er passert må du tilbakestille sentralen i garasjen. Les mer om dette under.

Dersom Alarmen er overført til brannvesenet (lyser gult – alarmoverføring – på sentralen) må du IKKE tilbakestille eller skru av sirenen. Det er da KUN Bergen brannvesen som skal betjene brannalarmsentralen.

For å tilbakestille brannalarmsentralen etter falsk alarm må du gå ned i garasjen (G1). Åpne skapet med nøkkelen som henger ved siden av. Hvis gult lys hvor det står “alarmoverføring aktivert” lyser må du ikke foreta deg noe.
Hvis dette lyset ikke lyser kan du se i displayet at det telle ned til alarmen blir overført.  Kontroller i displayet at det er din leilighet det er falsk alarm.  Hvis dette stemmer trykker du inn og holder inne den grønne knappen “tilbakestill”.  Hvis alt er i orden vil alarmsentralen kvittere med noen pip etter på, og det står Prodex i displayet.  Hvis det kommer opp feilmelding eller melding om at soner er utkoblet må du snarest kontakte styret eller vaktmester.

Unngå unødvendig brannalarm.

Narvik-liftNår Bergen brannvesen rykker ut på falske alarmer vil de fakturere borettslaget for denne kostnaden. Det er derfor viktig at alle som bor i boligen vet hva en skal gjøre ved alarm. Styret vil viderefakturere andelseier ved falsk alarm. Kostnaden for dette er i overkant av kr 6.000,-.

For å unngå å løse ut alarmen uhensiktsmessig kan du følge disse rådene:

  • Ikke utsett røykdetektorene for varm damp. Eksempel på dette kan være å stryke klær like under detektoren, eller dusje med døren åpen til badet.
  • Bruk ventilasjonsanlegget riktig slik at du unngår varme og damp i nærheten av detektorene.
  • Bruk alltid ventilator over komfyren når du lager mat, ikke bare når du steker.
  • Vær forsiktig med å røyke inne, eller bruke røkelse.
  • Enkelte stearinlys soter mye og bør ikke plasseres like under detektoren.
  • Har du uhell på kjøkkenet, åpne alt av vinduer og dører for å lufte ut.

 

Posted in Info din leilighet, Info fellesområde, Teknisk info and tagged , , , , , , , .