Rømningsveier ved brann

Svalganger og trappehus er rømningsveier ved brann. Dersom brannalarmen går må du umiddelbart forlate leiligheten til oppmøtested ved gjesteparkeringen. Heisene må ikke benyttes ved brannalarm.  Heisene sendes automatisk bli ført til utgangsetasjen før dørene åpnes.  Heisene kan ikke startes igjen før situasjonen er normalisert. Siden svalgangene er rømningsveier er det ikke lov å oppbevare løse […]

Brannalarmsentral

Løvåshagen borettslag har en heldekkende brannalarmsentral med branndetektorer i alle leiligheter og i fellesarealene.  Ved utløst alarm vil sirenen først gå i den leiligheten hvor den er utløst, og etter noen sekunder varsles hele bygget.  Ved alarm i garasjene varsles både nr 31 og 37. Alle som bor i Løvåshagen plikter å gjøre seg kjent […]

Ordensregler

Som alle andre borettslag, har også Løvåshagen ordensregler. Du er pliktig å sette deg inn i ordensreglene og tilpasse dine aktiviteter etter disse.  I borettslag bor det mange personer på en liten plass.  Det er ofte lydt mellom leilighetene, og folk jobber til forskjellige tider.  Fellesområdene er mye brukt, men kan i enkelte til feller […]

Branninnstruks

Ved brann: Ring brannvesenet tlf. 110 Varsle, redde, slukke, lukke, evakuere Rømningsveier: Ved brann – benytt trappehusene. Heisene skal ikke benyttes ved brann. Lukk alle dører og vinduer for å hindre spredning av brannen.                             Rømningsveier skal til enhver tid være ryddig og fri for brennbart materiale. Det må ikke plasseres eller lagres noe i rømningsveier […]

Vinterberedskap

Brøyting Løvåshagen borettslag har inngått avtale med Eiendomsservice vest AS vedrørende brøyting i borettslaget.  Det er noe utfordrende hos oss da mye arbeid må gjøres for hånd eller med minitraktor.  Bøytebilen tar seg av innkjøringen fram til begge garasjene. Håndbrøyting og strøing gjøres i trappehus, svalganger, brannhydrant, bossuganlegg, kummer og avløp, samt deler av Piazza.  […]

Garasjer og boder

Borettslaget har 85 innendørs parkeringsplasser.  Det er to garasjeplan, G1 og G2.  I tilknytning til garasjene er det også sportsboder tilhørende leilighetene. Alle leiligheter har en fast garasjeplass.  Noen andelseiere har kjøpt ekstra garasjeplass slik at de disponerer to plasser.  Parkeringsplassene er private, og følger leiligheten ved salg.  Andelseierne har ansvar for orden og renhold […]

Gjesteparkering

Løvåshagen disponerer 16 utendørs parkeringsplasser for gjester.  Beboerne i borettslaget har ikke lov å parkere på disse. Parkeringen er dessverre ofte full, grunnet misbruk fra enkelte beboere.  Dette gjelder hovedsaklig i helger og ved høytider. I tillegg til disse plassene har borettslaget handikap parkering for gjester like utenfor returrommet.  Her er det plass til 2-3 […]

Nøkler og låser

Løvåshagen borettslag har nøkkelsystem fra TrioVing.  Nøklene kan kun kopieres hos autoriserte leverandører.  TrioVing sitt “System 10” er nøkler beskyttet mot industriell kopiering i henhold til patentlov­givningen.  Patenterte nøkler gir den beste mulige beskyttelse mot uønsket nøkkelkopi­ering. Det betyr i praksis at nøkler kun kan kjøpes ferdig produsert hos en autorisert leverandør og i henhold til […]

Reklamasjoner

Reklamasjonsfristene for borettslaget er utløpt. Det betyr at feil og mangler som må utbedres ikke lenger kan tas som en reklamasjonssak. Du er selv ansvarlig for alt inne i din leilighet. Noen unntak gjelder, eksempelvis varmtvannstank, ventilasjonsanlegg, felles rør og kanaler, samt dører og vinduer. På fellesområdet er det styret som står for eventuelle utbedringer. […]

Lekeplass

Lekeplassen i Løvåshagen er svært populær.  Området mellom blokkene kalles Piazza og er et naturlig møtepunkt for beboerne.  Lekeplassen er også populær blant våre naboer og barnehagene rundt Løvåsen.  Dette setter vi stor pris på. Det vil bli utført oppgraderingsarbeid på lekeplassen i 2017. Sandkassen er ikke en kattedo.  Forurensing av sandkassen er en svært […]

Fjernkontroll til garasjene

Har du mistet fjernkontrollen din til garasjen, eller begynner batteriet å bli dårlig? Dersom du opplever at fjernkontrollen til garasjen ikke virker like godt som den gjorde før kan dette skyldes batteriet. Det finnes 2 typer kontroller.   Fjernkontroll 1 knapp: Batteri CR2032. Kjøp nytt batteri FØR du tar ut det gamle slik at programmeringen ikke […]