Du får 10.000 for å fange sola

Løvåshagen borettslag i Bergen er tidlig ute med å installere solfangere i større skala. Enova ønsker tilsvarende prosjekt i Stavanger.

Det koster fra 30-40.000 kroner å installere solfangere som dekker energibehovet i en 200 kvadratmeter stor bolig. I tillegg må du kjøpe en varmesentral som koster 40.000 kroner.

Nå tilbyr Enova opptil 10.000 kroner i støtte, noe 137 husholdninger hittil har søkt om å få.

Nye ting tar tid

Støtteordningen er helt ny og saksbehandler Sverre Inge Heimdal i Enova er godt fornøyd med responsen.

– Solvarme er et umodent marked i Norge. Vi må tenke langsiktig, sier Heimdal.

Av 137 søknader har seks fått såkalt tilsagnsbrev og tre av dem har fått pengene utbetalt.

 

Les mer her: http://www.aftenbladet.no/energi/Du-far-10000-for-a-fange-sola-2024385.html

 

Posted in I media and tagged , , , , , .