Elektrisk anlegg i din leilighet

Du er selv ansvarlig for å holde det elektriske anlegget i forsvarlig stand.  Alt inne i din leilighet, inkludert sikringsskapet er ditt ansvar.  Dersom du opplever feil på anlegget må du selv kontakte elektriker.  Husk at du kan få rabatter ved å være Vestbo medlem.  Sjekk ut aktuelle tilbud på http://www.fordelskortet.no/vestbo.

Alle leiligheter har montert fraværsbryter ved inngangsdøren. Du kan leser mer om denne her.

2015-03-16 12.16.18-1For lavenergileilighetene er det installert en elektrisk varmeovn i stuen, samt elektriske varmekabler på badene.  Dersom du opplever problemer med varmen i gulvet kan det være termostaten som er defekt.  En elektriker kan enkelt bytte denne.

I sikringsskapet i lavenergileilighetene finnes det et tidsur.  Dette kan programmeres for å senke temperaturen om natten.  Når uret kobler inn (on) vil termostaten til varmeovnen og varmekablene senke temperaturen med 5 grader.  Det vil da lyse grønt i stedet for rødt på indikatorlyset.

Dersom det utføres arbeid på det elektriske anlegget må du sørge for å oppbevare nødvendig dokumentasjon.  Da du kjøpte leiligheten fikk du med målerapporter, samsvarserklæring, samt produktinformasjon på komponentene som er brukt.  Dette er å anse som et verdipapir, og dersom det utføres arbeid på anlegget må du ta vare på  dokumentasjon for arbeidet.  Dersom dette mangler ved kontroll fra Eltilsynet, vil du få en anmerkning i kontrollrapporten.  Det koster for mange tusen kroner å få et elektrofirma å kontrollere anlegget og utstede ny dokumentasjon.  Dersom du ikke mottok denne dokumentasjonen da du kjøpte leiligheten, må du snarest kontakte selger.

Hver måned bør du kontrollere sikringsskapet og se etter mulige feil.  Hold hånden over sikringene og kjenn etter varmgang. Ved mistanke om at noe kan være galt, må du snarest kontakte elektriker.  Du bør også redusere bruken av skjøteledninger og såkalte “far-til-fire” da disse utgjør en stor brannrisiko.  Bruk heller aldri en skjøteledning som er plugget i en annen skjøteledning.  Du må heller ikke koble til varmeovn eller annet strømkrevende utstyr til en skjøteledning.

Dersom du opplever strømbrudd i hele leiligheten, og naboen fortsatt har strøm kan det være feil med den utvendige stikkontakten påp terrassen.  Det viser seg at i noen leiligheter kan denne fylles med vann slik at den slår ut på jordfeil.  Dette skjer kun i de leiligheter som ligger litt værutsatt til, og som oftest i forbindelse med ekstrem nedbør.  Løsningen er å åpne kontakten for å tømme den for vann.  Det må også bores et hull under kontakter slik at vann som trenger inn renner ut og ikke lager flere problemer.

2015-03-16 12.12.45-1I stuen finnes et panel som viser energiforbruket.  Denne viser med grønne, oransje og røde lys hvor mye strøm som brukes.  Det er et eget relé i sikringsskapet som styrer denne enheten.  Opprinnelig innstilling tilsvarer ca 800w forbruk for hvert lys som tennes.  Dette kan endres i sikringsskapet. Dersom forbruket kommer opp på rødt, vil releet kunne koble ut strømmen.  Dersom denne funksjonen er aktiv hos deg, vil du altså kunne oppleve at strømmen går ved høyt forbruk.  Strømmen kommer automatisk tilbake når forbruket er redusert.  For å kontrollere denne innstillingen kan du lese mer i innflytningspermen som skal følge leiligheten.  Mangler du denne må du kontakte selger.  Er du usikker på hvordan energimåleren stilles inn må du kontakte elektriker for bistand.

Posted in Info din leilighet, Teknisk info and tagged , , , , , , , , , , .