Energi

Løvåshagen er et unikt prosjekt, tilpasset morgendagens krav til energibruk og bokomfort. Leilighetene er bygget på bakgrunn av internasjonale erfaringer med lavenergiboliger og passivhus i Tyskland, Østerrike og Sverige. Målet er å ta vare på så mye av oppvarmingsenergien som mulig og spare miljøet for unødvendig forbruk og utslipp.
Den billigste og mest miljøvennlige energien, er den som ikke blir brukt.
I Løvåshagen får du boliger med høy kvalitet og svært lavt energibehov. Prosjektet er godkjent som Forbildeprosjekt av statens organ for energisparing; Enova.
Stor energisparing = Lavere boutgifter
kWhLavenergiboliger kan oppnå 75%, og passivhus 85%, reduksjon av energibruk til oppvarming i forhold til normale boliger. I hovedsak gjøres dette ved:
  • økt isolering i vegger, tak og superisolerte vinduer
  • balansert ventilasjon med varmegjenvinning
  • løsninger som hindrer varmelekkasjer fra leilighetene
Hus 1 og 2 med 52 leiligheter bygges som lavenergiboliger. Hus 3 og 4 med 28 leiligheter bygges som passivhus. Disse har enda strengere krav til lavt energiforbruk og har flere energisparende løsninger utover dem i lavenergiboligene. Passivhusene har bl.a solfangere som gir gulvvarme til bad, varmtvann til radiator i oppholdsrommet og varmt forbruksvann.
Løvåshagen, et unikt prosjekt i Norge.Godkjent av Enova som “Forbildeprosjekt og prisbelønt av Husbanken som “Fyrtårnprosjekt” som gir spesielt god finansiering.
Alle disse miljøtiltakene bidrar til at du som beboer kan spare mye strømutgifter.Fordeler ved lavenergiboliger og passivhus
  • Bedre kvalitet og bokomfort. Høye krav til bygningsmessig kvalitet, blant annet bedre vindtetting og isolasjon
  • Energisikkerhet. Det lave energiforbruket gir større økonomisk forutsigbarhet i perioder med høye energipriser
  • Innredningsfleksibilitet. Mindre behov for oppvarmingsinstallasjoner, som f.eks. panelovner, gjør leilighetene lettere å innrede
  • Verdiøkning. Lavenergiboliger og passivhus er bygget etter fremtidsrettede standarder som bidrar til en trygg boliginvestering
  • Teknologi og løsninger. Tekniske løsninger er basert på kjent, robust teknologi fra internasjonale byggeprosjekter
Posted in Om Løvåshagen and tagged , , , , , .