Enøklandsby kan bli bygd i Bergen

Det skal bygges en landsby med 400–500 energiproduserende boliger i Norge. Prosjektledelsen ønsker å plassere boligrevolusjonen i Bergen.

Prosjektkoordinator Marit Thyholt i SINTEF Byggforsk venter at «prosjektet vil få stor oppmerksomhet, såvel nasjonalt som internasjonalt».

– Det vil bli et trekkplaster for det stedet hvor boligene lokaliseres, sier hun.

Skal selges i markedet
Prosjektet har som mål å løfte norsk boligbygging inn i en klimavennlig tidsalder hvor energisparing og fornybar energi står sentralt. Boligene skal produsere mer energi enn de bruker. Det skal skje ved egenproduksjon av fornybar energi fra kilder som sol, vind og biobrensel.

Husene skal selges på vanlig måte til private boligkjøpere. Prosjektledelsen regner med at byggingen kan starte om cirka tre år.

Det langsiktige målet er at boligene skal være energinøytrale, hele levetiden sett under ett.

Les mer her: http://www.bt.no/nyheter/klima/Enoklandsby-kan-bli-bygd-i-Bergen-1939008.html

Posted in I media and tagged , , , .