Fakta om borettslaget

Borettslaget består av 80 leiligheter fordelt på 4 hus. Løvåsbakken 31 og 37 er bygget som lavenergileiligheter (52 stk). Løvåsbakken 33 og 35 er bygget som passivhus (28 stk).
Løvåsbakken 31 har 17 leiligheter
Løvåsbakken 33 har 14 leiligheter
Løvåsbakken 35 har 14 leiligheter
Løvåsbakken 37 har 35 leiligheter

Leilighetstyper:
5A – 95,8 m2 – 4 stk
4A – 88,6 m2 – 10 stk
4B – 89,6 m2 – 2 stk
4C – 93,1 m2 – 2 stk
3A – 50,6 m2 – 6 stk
3B – 75,1 m2 – 27 stk
3C – 80,3 m2 – 15 stk
3D – 85,5 m2 – 14 stk

Borettslaget disponerer totalt 104 parkeringsplasser. Det er 85 plasser i garasjene, 16 plasser utvendig er reservert besøkende. I tillegg er de 3 plasser for bevegelseshemmede. Av plassene i garasjene er det 4 plasser for bevegelseshemmede. Styret kan i følge vedtektene omfordele HC plasser i garasjene etter søknad fra beboere som har behov for en slik plass.

untitled-38-12Det er 3 heiser i borettslaget som tar deg fra garasjeanlegget og opp i husene. Heisen i Løvåsbakken 37 har flest stopp med 7 etasjer.

Borettslaget har ca 2350 m2 med plener og gressbakker og ca 270 m2 med plantefelt. Totalt er det plantet 610 busker på området.

Tomten er på 16.122,6 m2 og denne er kjøpt fra Løvåsen Borettslag i 2006.

Det er installert bossuganlegg for restafall. Dette har 3 nedkast med en kapasitet på 7,7 kubikkmeter. Bossuget tømmes hver uke.  Borettslaget disponerer et eget rom for plast, papp og papiravfall.  Dette har en kapasitet på 6600 liter.  I tillegg er det ordning for retur av plast og isopor. Dette tømmes annenhver uke.  BIR står for avfallshåndteringen i borettslaget.  Se www.bir.no for mer informasjon.

Like utenfor returrommet er det plassert en container for glass og metall.

Borettslaget har sykkelparkering for 40 sykler. Disse er plassert inne i garasjeanlegget samt på utearealet ved Løvåsbakken 37

Posted in Om Løvåshagen and tagged , , , , , , , .