Gjesteparkering

Løvåshagen disponerer 16 utendørs parkeringsplasser for gjester.  Beboerne i borettslaget har ikke lov å parkere på disse. Parkeringen er dessverre ofte full, grunnet misbruk fra enkelte beboere.  Dette gjelder hovedsaklig i helger og ved høytider.

I tillegg til disse plassene har borettslaget handikap parkering for gjester like utenfor returrommet.  Her er det plass til 2-3 kjøretøy med gyldig parkeringsbevis utstedt av kommunen.  Beviset må ligge godt synlig i frontruten.  Beboere har ikke anledning å benytte disse plassene.

Styret kan aksjonere mot ulovlig parkering ved å utstede advarsler.  Ved gjentatte overtredelser kan det bli aktuelt å  fjerne kjøretøyet ved borttauing.  Dette blir som regel gjort uten varsel.

For å få ut kjøretøyet igjen må eier betale mellom 4.000 og 5.000 kroner.  Styret kan også si opp boretten dersom parkeringsreglene brytes flere ganger.  I praksis innebærer dette at vedkommende må flytte fra borettslaget.

Parkeringsreglene er en del av ordensreglemetet i Løvåshagen.

Posted in Info fellesområde and tagged , , .