Info ang. eiendomsskatt

Da styret vedtok budsjettet i oktober 2014 var det kommet ut informasjon i media om at eiendomsskatten trolig ville bli innført igjen.  Styret ba derfor Vestbo om å estimere skattenivået, og deretter legge dette inn i budsjettet.  Vestbo la til grunn nivået i 2011, og la på 50%.  I desember ble som kjent budsjettforliket vedtatt, og skattesatsen ble satt.  Den la til grunn en helt ny beregningsmodell, samt at skattesatsen var vesentlig høyere enn i 2011.

Først i slutten av mars 2015 fikk styret brev om hvilken skatt borettslaget skulle betale.

I budsjettet var det lagt til grunn en skattebetaling på kr 67.000,- i året.  Dette er innarbeidet i budsjettet.  Skattekravet som borettslaget mottok viste at vi skal betale i overkant av 305.000 kroner i året.  En solid smell.  I følge Vestbo vil alle deres borettslag bli negativt berørt av den nye beregningsmodellen til kommunen.

Mvh
Styret

Posted in Nytt fra styret.

One Comment

  1. Hei

    Nå så jeg at jeg har vært litt rask på tastaturet; det skal selvfølgelig stå 1/7 – 2015. Beklager dette.

    Siren M. Dahl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *