Lavenergi i Fyllingen

– Det de snakket om på Bali, viser vi i handling i Bergen.

DE BRISKER SEG litt både Kjetil Helland, daglig leder i ByBo as og Steinar Anda, sivilarkitekt i Husbanken når de kommer med utsagnet.

Begge er tydelig stolte over det som bygges i Løvåshagen i Fyllingsdalen. Her bygger ByBo 52 lavenergihus og 28 passivhus. Husbanken har gitt utviklingsmidler til prosjektet og står som garantist for at prosjektet holder god kvalitet. Prosjektet er også godkjent som «forbildeprosjekt» av Enova, statens organ for energisparing.

– Det har vært altfor mye snakk om hvilken type energi som skal brukes: Olje, gass, bioenergi eller solenergi. En burde heller være opptatt av å bruke minst mulig energi. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Passivhusene bruker minimalt med energi. I disse husene reduseres energibruken til oppvarming med så mye som 85 prosent, forteller Steinar Anda.

 

Les mer her: http://www.bt.no/bolig-old/Lavenergi-i-Fyllingen-1872709.html

Posted in I media and tagged , , , , .