Brannslukkingsutstyr i leiligheten

Alle leiligheter har montert brannslange under vasken på kjøkkenet.  Denne skal alltid være påkoblet vannutaket i kjøkkenbenken.
Slangen må testes en gang hvert år.  Dette gjøres ved å rulle den helt ut og skru på vannet.
Dersom det er feil på slangen må du melde dette til vaktmester eller styret.
Inne i  kjøkkenskapet er det festet en enkel bruksanvisning som forklarer bruken av brannslangen.

epost til styret:  styret@lhbrl.no

Posted in Info din leilighet, Teknisk info and tagged , , , .