Strøm

Løvåshagen borettslag har fellesmåling av strøm.  Borettslaget har en avtale med BKK Energimåling AS som administrerer løsningen for oss.  Borettslaget regnes som en kunde, og vi får derfor betydelige besparelser.  BKK Energimåling forhandler kraftinnkjøp på vegne av borettslaget slik at vi til en hver tid har den beste prisen.  Det er ikke mulig for hver enkel beboer å bytte strømleverandør.  Tidligere undersøkelser viser også at det ville blitt langt dyrere om alle skulle hatt en egen måler da dette utløser en rekke avgifter som vi nå unngår.

BKK-NYVi har ikke strømmålere i borettslaget.  Det vil si at det finnes et system for BKK for å kunne lese av og kontrollere forbruket elektronisk, men beboerne har ikke tilgang på en egen strømmåler.  Systemet sender elektronisk forbruket time for time, og du kan selv logge inn på din kundekonto for å se detaljer.

Innlogging til mine sider hos BKK Energimåling: https://www.bkk.no/energitjenester/kunde/Users/Account/AccessDenied?ReturnUrl=%2Fenergitjenester%2Fkunde

Dersom du skal flytte, må du melde fra til BKK Energimåling.  Du finner skjema for utskrift på denne linken: http://www.bkk.no/bedrift/produkter/Individuell_m_ling/Skal_du_flytte_/

OBS: BKK har ingenting med Fjordkraft å gjøre.  BKK Energimåling er et eget selskap, så når du kontakter BKK må du opplyse om at du bor i et borettslag med avtale med BKK Energimåling vedrørende individuell strømmåling.

Posted in Info din leilighet, Teknisk info and tagged , , , , , .