Styrekontor i Løvåshagen borettslag

Styret

Klikk på det enkelte styremedlem for å finne kontaktinformasjon.

Her finner du kontaktinformasjon til styret i Løvåshagen Borettslag. Du kan også kontakte oss på styret@lhbrl.no.

Styret velges av generalforsamlingen og består av styreleder og inntil 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.

For tiden består styret av styreleder og 4 styremedlem og 2 vara. Styremedlemmene velges for 2 år og varamedlemmene for 1 år.

 

Styreleder

ePost olav@lhbrl.no
Styreleder 2017-2019
Mobil: 45 42 33 74

Styremedlem

sPost arne@lhbrl.no
Nestleder 2017-2019

Varamedlem til styret

ePost: rolf@lhbrl.no
Varamedlem 2017-2018

 

Varamedlem til styret og medlem Valgkomiteen

ePost espen@lhbrl.no
Varamedlem i styrret
Medlem i Valgkomiteen 2016-2018

Posted in Kontaktinformasjon and tagged , , , , , , , , , , .