Vedtekter

Borettslagets vedtekter regulerer en rekke områder, og er tilpasset borettslagsloven.  Både styret og andeleierne må følge lagets vedtekter. Generalforsamlingen kan ved 2/3 dels flertall endre lagets vedtekter. Det er ikke lov å endre vedtektene slik at de kommer i strid med andre lover eller boligbyggelagets bestemmelser. VEDTEKTER for Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet […]

Løvåsen borettslag

Løvåsen Borettslag består av fem høyblokker som rommer 262 leiligheter.  Vi har en privat barnehage i Løvåsveien 80. Borettslaget ligger tett opp mot Kanadaskogen med fint turterreng. Det er ellers lite trafikk rundt blokkene. Les mer her: http://www.lovasen.no/