Vinterberedskap

Brøyting Løvåshagen borettslag har inngått avtale med Eiendomsservice vest AS vedrørende brøyting i borettslaget.  Det er noe utfordrende hos oss da mye arbeid må gjøres for hånd eller med minitraktor.  Bøytebilen tar seg av innkjøringen fram til begge garasjene. Håndbrøyting og strøing gjøres i trappehus, svalganger, brannhydrant, bossuganlegg, kummer og avløp, samt deler av Piazza.  […]