Om Løvåshagen

Finn veien! Ta av til Løvåsveien fra Folke Bernadottes vei mellom Fyllingsdalen Teater og Rema 1000. Sving av til Løvåsbakken etter ca. 300 meter like før første høyblokk i Løvåsen. Kjør forbi høyblokkene, og du finner Løvåshagen på høyre side etter svingen.

Energi

Løvåshagen er et unikt prosjekt, tilpasset morgendagens krav til energibruk og bokomfort. Leilighetene er bygget på bakgrunn av internasjonale erfaringer med lavenergiboliger og passivhus i Tyskland, Østerrike og Sverige. Målet er å ta vare på så mye av oppvarmingsenergien som mulig og spare miljøet for unødvendig forbruk og utslipp. Den billigste og mest miljøvennlige energien, er […]

Har du energitestet din bolig?

15.10.09: Skal du selge eller leie ut din bolig eller hytte, bør du snarest sørge for at du kan fremvise en energiattest på den. Fra 1. januar 2010 er dette nemlig påbudt. Av Rolf Erik Veland Du har sett energimerkene på  kjøleskap, vaskemaskiner og andre hvitevarer i butikkene, der fargede piler fra A til G forteller […]