Adresser og telefonnummer

Postadresse til borettslaget er:  Løvåshagen Borettslag V/ Vestlandske boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes 5817 Bergen Adresse til styret i borettslaget er:  Løvåshagen Borettslag Løvåsbakken 31 5145 Fyllingsdalen (styrekontor i 1 etg til venstre ut fra heis) Besøksadresse er:  Løvåsbakken 31 – 37 5145 Fyllingsdalen Fakturaadresse:  172 – Løvåshagen Borettslag c/o Fakturamottak: Vestlandske Boligbyggelag Postboks 4395 Vika […]