Strøm

Løvåshagen borettslag har fellesmåling av strøm.  Borettslaget har en avtale med BKK Energimåling AS som administrerer løsningen for oss.  Borettslaget regnes som en kunde, og vi får derfor betydelige besparelser.  BKK Energimåling forhandler kraftinnkjøp på vegne av borettslaget slik at vi til en hver tid har den beste prisen.  Det er ikke mulig for hver […]