Ordensregler

Som alle andre borettslag, har også Løvåshagen ordensregler. Du er pliktig å sette deg inn i ordensreglene og tilpasse dine aktiviteter etter disse.  I borettslag bor det mange personer på en liten plass.  Det er ofte lydt mellom leilighetene, og folk jobber til forskjellige tider.  Fellesområdene er mye brukt, men kan i enkelte til feller […]

Garasjer og boder

Borettslaget har 85 innendørs parkeringsplasser.  Det er to garasjeplan, G1 og G2.  I tilknytning til garasjene er det også sportsboder tilhørende leilighetene. Alle leiligheter har en fast garasjeplass.  Noen andelseiere har kjøpt ekstra garasjeplass slik at de disponerer to plasser.  Parkeringsplassene er private, og følger leiligheten ved salg.  Andelseierne har ansvar for orden og renhold […]

Gjesteparkering

Løvåshagen disponerer 16 utendørs parkeringsplasser for gjester.  Beboerne i borettslaget har ikke lov å parkere på disse. Parkeringen er dessverre ofte full, grunnet misbruk fra enkelte beboere.  Dette gjelder hovedsaklig i helger og ved høytider. I tillegg til disse plassene har borettslaget handikap parkering for gjester like utenfor returrommet.  Her er det plass til 2-3 […]