Energi

Løvåshagen er et unikt prosjekt, tilpasset morgendagens krav til energibruk og bokomfort. Leilighetene er bygget på bakgrunn av internasjonale erfaringer med lavenergiboliger og passivhus i Tyskland, Østerrike og Sverige. Målet er å ta vare på så mye av oppvarmingsenergien som mulig og spare miljøet for unødvendig forbruk og utslipp. Den billigste og mest miljøvennlige energien, er […]

Enøklandsby kan bli bygd i Bergen

Det skal bygges en landsby med 400–500 energiproduserende boliger i Norge. Prosjektledelsen ønsker å plassere boligrevolusjonen i Bergen. Prosjektkoordinator Marit Thyholt i SINTEF Byggforsk venter at «prosjektet vil få stor oppmerksomhet, såvel nasjonalt som internasjonalt». – Det vil bli et trekkplaster for det stedet hvor boligene lokaliseres, sier hun. Skal selges i markedet Prosjektet har […]

Slik trivst dei i miljøhuset

Bli med inn i passivhuset. Då familien Tranberg Olsen skulle kjøpe seg ny bustad syntest dei tanken om eit framtidsretta og miljøvennleg prosjekt hørtes interessant ut. Dei enda opp med ei leilegheit i eit passivhus i Løvåshagen i Fyllingsdalen. – Det med miljøaspektet var viktig for oss, i tillegg til at me gjerne ville ha […]

Hus som sparer miljøet

Slik ble borettslaget presentert i 2008. Boligene i Løvåshagen sparer miljøet for utslipp tilsvarende 220 års bilbruk – hvert år. Les hvordan her. DE BRISKER SEG litt både Kjetil Helland, daglig leder i ByBo as og Steinar Anda, sivilarkitekt i Husbanken når de kommer med utsagnet. Begge er tydelig stolte over det som bygges i […]

Varsler om helserisiko med passivhus

Overlege og spesialist på innemiljø mener passivhus vil medføre flere fuktskader og dårlig innemiljø. En ny rapport fra Sintef viser at byggingen av passivhus er i ferd med å ta av i Norge, og at flere tusen hus av denne typen er under konkret prosjektering eller bygging, skriver Aftenpost.no. De siste fire årene har Sintef […]

No kjem passivhuset

Passivhuspionerane kjenner seg litt som misjonærar. Og no let fleire og fleire seg frelsa. – SKEPSISEN VAR STOR til ganske nyleg. Men no forstår byggjebransjen at dette er noko dei berre må setja seg inn i, seier Ellen Devold, leiar i Eco-box, miljøavdelinga til Norske arkitekters landsforbund (NAL). Når Bergen kommune arrangerer regelmessige frukostmøte i […]

Flerbolighus med universell utforming og passivhus-/lavenergistandard

80 boliger med ekstra isolasjon, superisolerte vinduer, ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og solfangere på taket. I Fyllingsdalen utenfor Bergen er 28 flerboliger med passivhusstandard nå klare for innflytting (sept.2008). I samme borettslag bygges også 52 lavenergiboliger som forventes ferdigstilt mot slutten av 2008. Les mer her: http://www.arkitektur.no/?nid=166292&pid0=92058

Varmere hus – mindre energi

Et “passivhus” klarer seg med en tidel av vanlig energibehov. Også gamle bygninger kan oppgraderes til passivhus. Energiforbruk knyttet til bygninger utgjør hele 40 prosent av det Norges totale forbruk innenlands. Og 80 prosent av den energien som brukes til oppvarming, er elektrisitet. Det er med andre ord all mulig grunn til å forske fram […]

Lavenergi i Fyllingen

– Det de snakket om på Bali, viser vi i handling i Bergen. DE BRISKER SEG litt både Kjetil Helland, daglig leder i ByBo as og Steinar Anda, sivilarkitekt i Husbanken når de kommer med utsagnet. Begge er tydelig stolte over det som bygges i Løvåshagen i Fyllingsdalen. Her bygger ByBo 52 lavenergihus og 28 […]

Du får 10.000 for å fange sola

Løvåshagen borettslag i Bergen er tidlig ute med å installere solfangere i større skala. Enova ønsker tilsvarende prosjekt i Stavanger. Det koster fra 30-40.000 kroner å installere solfangere som dekker energibehovet i en 200 kvadratmeter stor bolig. I tillegg må du kjøpe en varmesentral som koster 40.000 kroner. Nå tilbyr Enova opptil 10.000 kroner i […]

Løvåshagen

I Fyllingsdalen i Bergen har ByBo AS ført opp Løvåshagen borettslag med 80 leiligheter. 28 av leilighetene er passivhus og 52 er lavenergiboliger. Både leilighetene og uteområdene har universell utforming. Passivhusene vil ha et energibehov på maksimalt 15 kWh per kvadratmeter per år. Det er nesten en sjettedel av det vanlige boliger av tilsvarende størrelse […]

Gode erfaringar med passivhus

Me byggjer stadig fleire energieffektive passivhus her til lands. Ein ny rapport frå Sintef Byggforsk tyder på at passivhus gjev gode bustader. Dei bruker lite energi og har godt innemiljø. Me byggjer stadig fleire energieffektive passivhus her til lands. Ein ny rapport frå Sintef Byggforsk tyder på at passivhus gjev gode bustader. Dei bruker lite […]