Styrekontor i Løvåshagen borettslag

Styret

Klikk på det enkelte styremedlem for å finne kontaktinformasjon. Her finner du kontaktinformasjon til styret i Løvåshagen Borettslag. Du kan også kontakte oss på styret@lhbrl.no. Styret velges av generalforsamlingen og består av styreleder og inntil 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. For tiden består styret av styreleder og 4 styremedlem og 2 vara. Styremedlemmene velges for […]