Flerbolighus med universell utforming og passivhus-/lavenergistandard

80 boliger med ekstra isolasjon, superisolerte vinduer, ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og solfangere på taket. I Fyllingsdalen utenfor Bergen er 28 flerboliger med passivhusstandard nå klare for innflytting (sept.2008). I samme borettslag bygges også 52 lavenergiboliger som forventes ferdigstilt mot slutten av 2008. Les mer her: http://www.arkitektur.no/?nid=166292&pid0=92058