Om Fyllingsdalen

Fyllingsdalen er en bydel i Bergen. Den har 29 267 innbyggere 1. januar 2015. Arealet er 17,94 km² landareal og 1,29 km² ferskvann. Navnet har den fått etter gården Fyllingen. Muligens er navnet hentet fra norrøntfela som betyr gjemme eller skjule. Fylingr kan ha vært et norrønt navn på Storavatnet. Bydelen dekkes av lokalavisen Sydvesten, og […]