Varmere hus – mindre energi

Et “passivhus” klarer seg med en tidel av vanlig energibehov. Også gamle bygninger kan oppgraderes til passivhus.

Energiforbruk knyttet til bygninger utgjør hele 40 prosent av det Norges totale forbruk innenlands.

Og 80 prosent av den energien som brukes til oppvarming, er elektrisitet.

Det er med andre ord all mulig grunn til å forske fram nye løsninger.

– Forskning på energigjerrige bygninger har stort sett dreid seg om nybygg. Men de fleste husene som vi vil bo i de neste tiårene, er allerede bygd. Det er derfor trolig mer å hente på rehabilitering enn på nybygg.

Det sier Sintef-forsker Igor Sartori. Hans doktorgradsarbeid ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, tar for seg hvordan eksisterende bygningsmasse kan gjøres mer energieffektiv.

 

Les mer her: http://forskning.no/energi-hus-og-hjem/2008/09/varmere-hus-mindre-energi

Posted in I media and tagged , , , , , .