Ventilasjonsanlegg

CI500

CI 500 kontrollenehet med ukeprogram (ekstrautstyr)

Alle leiligheter i Løvåshagen har installert balansert ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning fra Flexit.  Hver leilighet har montert et eget aggregat som er plassert i teknisk nisje på badet.  Alle leiligheter har installert kontrollpanelet CI 50.  Sett deg godt inn i hvordan dette virker, bruksanvisning lastes ned her: CI50

Siden leilighetene er bygget som passivhus og lavenergileiligheter er det svært viktig at ventilasjonsanlegget brukes riktig.

  • Trinn 1 kan brukes om natten og når ingen er hjemme
  • Trinn 2 er til daglig bruk
  • Trinn 3 brukes når det er mer enn 4-5 personer i leiligheten, når noen dusjer, man tørker klær etc.

Matlaging

Når du lager mat må du alltid skru på ventilatoren over komfyren.  Når denne settes på blir anlegget benyttet med full kapasitet.  Avtrekket fra komfyren blåses direkte ut i det fri, og varmen gjennvinnes ikke fra denne.  Sett på ventilatoren noen minutter før du begynner å lage mat, og la den gå en stund når du er ferdig.  Ventilatoren må benyttes hver gang du bruker komfyren, ikke bare når du steker.  Riktig bruk vil også hindre at brannalarmen løser seg ut.

Mere informasjon finner du her: Kjøkkenhette

Inneklima

Typiske kjennetegn på dårlig inneklima er dugg på vinduer og “tung” luft.  Dette er svært skadelig både for beboerne og bygningen.  Dersom du opplever dette bør du lufte kraftig ut av leiligheten ved å åpne vinduer og dører.  Etterpå må du stille inn ventilasjonsanlegget på høyere hastighet.

S3R

S3R fra Flexit

Ventilasjonsanlegget styres via kontrollpanelet i stuen.  Her kan du velge temperatur på luften, hastighet, tidsbegrenset forsering, og inn og utkobling av varmegjengvinner. Ventilasjonsanlegget har installert en varmekassett for å varme opp utleluften på de kaldeste dagene når varmeveksling ikke er tilstrekkelig.  Når varmeelementet er i bruk vil det lyse et gult lys på panelet.  Vær oppmerksom på at varmefunksjonen i ventilasjonsanlegget ikke har kapasitet til å varme opp leiligheten alene.  Bruk derfor radiator eller varmeovn ved behov.  Det er anbefalt at man stiller temperaturen på tilluften lavt, mellom 16-18 grader slik at man får det kjølig på soverommene.  I stuen varmer man opp med annen varmekilde.

Gammel vane vond å vende

Du bør ikke sove med vinduet åpent om natten.  I stedet bør du justere ventilasjonsanlegget til en komfortabel temperatur.  Kjøler du ned soverommene om natten, og varmer disse opp om dagen vil det gå med mye energi.  Du kan spare mye på å sette deg inn i riktig bruk av ventilasjonsanlegget.

Dersom du har montert styringsenheten CI500 (ekstra) kan du programmere inn ukeprogram, og stille temperaturen i en større skala. Det er også en rekke andre avanserte innstillinger. Les bruksanvisningen her: CI 500

sl4r

SL4R fra Flexit

Driftsinstruks – enkel finner du her: Kort veiledning ventilasjon

Bruksanvisning for anlegget finner du her: Ventilasjon SL4R og S3R

Det finnes to typer ventilasjonsanlegg i Løvåshagen;

SL4R er installert i alle passivhusleilighetene i nr 33 og 35, samt 5-roms leilighetene nr 211, 221, 118, og 128. Dette anlegget er noe større enn S3R, og er montert i taket i teknisk nisje på badet.

S3R er installert i alle lavenergileilighetene i nr 31 og 37, unntatt 5-roms leiligheter. Aggregatet er montert på veggen i teknisk nisje på badet.

Bytte av filter

Hvert år må du selv bytte filter i ventilasjonsanlegget.  Borettslaget kjøper inn og distribuerer filtere, og vaktmester deler disse ut hver høst (oktober/november).  Tidspunkt for når du kan hente filter varsles på SMS.  Det er to filtre som skal byttes hver gang, og det er viktig at dette blir utført hvert år.  Du får utlevert en eske av vaktmester med 2 filtre som passer til ditt anlegg avhengig av hvilken leilighet du bor i.  I esken er det også en enkel veiledning for hvordan du bytter.  Det er en enkel jobb å bytte filter, og er gjort i løpet av 5-10 minutter.  Dersom du trenger hjelp kan du spørre en nabo eller noen bekjente om de kan bistå.

Dersom du av ulike grunner ønsker å bytte filter oftere, kan du selv bestille filter på www.flexit.no eller hos andre leverandører.  Dersom du velger å tegne et filterabonnement bør du velge levering på våren, siden du får utlevert filter fra borettslaget på høsten. Vi anbefaler alltid å bruke originale reservedeler fra Flexit.

Under kan du se en video fra Flexit som viser hvordan man bytter filter, og hvordan balansert ventilasjon fungerer. Det er vel og merke av en annen modell, men prinsippet for filterbytte er likt.

Feil på anlegget

Filter vifte

Eksempel på godt brukt filter

Dersom det oppstår feil på anlegget må du snarest kontakte vaktmester. Borettslaget har ansvar for service og reparasjoner.  Dersom feilen skyldes manglende filterbytte må andelseier dette kostnadene selv.  Nytt anlegg koster for opp mot 60.000 kroner.

Innregulering

Dersom du er plaget av støy eller dårlig inneklima kan en av årsakene være at ventilasjonsanlegget er feil innregulert.  Dette kan du få utbedret, men må dekke kostnadene selv.  VVT AS er servicepartner for Flexit.  Du kan kontakte dem selv direkte.  Kontaktinfo finner du på http://www.vvt.as/.  Dersom du ønsker kontrollerenheten CI 500 så kan VVT AS levere og installere denne.

Posted in Info din leilighet, Teknisk info and tagged , , , , , , , , .