Vinterberedskap

Brøyting

Løvåshagen borettslag har inngått avtale med Eiendomsservice vest AS vedrørende brøyting i borettslaget.  Det er noe utfordrende hos oss da mye arbeid må gjøres for hånd eller med minitraktor.  Bøytebilen tar seg av innkjøringen fram til begge garasjene.

Håndbrøyting og strøing gjøres i trappehus, svalganger, brannhydrant, bossuganlegg, kummer og avløp, samt deler av Piazza.  Minitraktoren brøyter fortau, deler av gangstien mot Barlia, og traseer på Piazza.

Vi bruker 3 forskjellige produkter når det strøes. Dette er avhengig av hvor det skal strøes og utetemperaturen.
Salt kan ikke brukes på betong, og brukes kun på asfalt og marktegl.  Grus benyttes i trappehus og svalganger, og magnesium brukes på betong og når temperaturen er lavere enn 4 minusgrader.

Mannskapene rykker ut ved frost og nedbør som kommer som snø.  Vaktmester kan også kontakte dem via vakttelefon dersom vi har spesielle utfordringer.  I vintersesongen har de døgnservice, og er ofte innom borettslaget flere ganger i løpet av døgnet.

Ved mye snø og i frostperioder kan det gå noe tid før brøytemannskapene kommer til oss.  De har mange borettslag de betjener, og ved ekstremvær kan kapasiteten være sprengt.  Det er utplassert strøkasser i borettslaget som beboerne kan bruke.  I tillegg har vi mye utstyr som koster, skuffer og spader som kan benyttes. Vaktmester vil også bidra, og som backup har vi også en snøfreser som kan settes inn ved behov.

Vaktmester varsles fortløpende når brøytemannskapene kommer, samt når de er ferdige.  Det varsles også om type arbeid, og sammen med faktura er det detaljerte rapporter med dato og klokkeslett, hvem som har utført jobben, hva som ble gjort, og hvor lenge arbeidet varte.  Dette blir benyttet som en del av vår HMS dokumentasjon.

Posted in Info fellesområde and tagged , , .